Verbands-Jugendprüfung

Het doel van de Jugendprüfung is om vast te stellen of de hond natuurlijke aanleg heeft en voor verdere africhting voor de jacht geschikt is. Voor staande honden duurt deze proef een dag en bevat vijf examen onderdelen en duurt een hele dag.

De onderdelen van deze proef zijn:

  • Hazenspoor (Spurarbeit mit Hase)
  • Neus (Nase)
  • Zoeken (Suche)
  • Voorstaan (Vorstehen)
  • Dresseerbaarheid/samenspel met voorjager (Führigkeit)

Vast te stellen is:

  • Stijl van jagen (spoorluid, zichtluid, stom)
  • Schotvastheid (Schussfestigkeit)
  • Algemeen gedrag (Algemeines verhalten)
  • Lichamelijke gebreken (Korperliche Mangel)

In tegenstelling tot wat een hoop mensen denken is dit wel degelijk een proef waar voor getraind moet worden. Centraal punt in de proef is het flankeren in het veld, de hond moet een degelijk zoekpatroon tonen en heeft dit patroon ook nodig om aan wild te komen. Wild wat gevonden wordt moet voorgestaan of voorgelegen worden tot het moment dat de voorjager bij de hond is en de hond opdracht geeft het wild op te stoten. Een hond die het flankeren niet beheerst zal nooit een hoog punten totaal halen omdat hij weinig punten voor het zoeken krijgt, niet aan wild komt en dus weinig punten voor het voorstaan krijgt en wild mis loopt wat weer ten koste van zijn neus gaat.

Punten aantal Omschrijving
0 onvoldoende
1 t/m 2 twijfelachtig
3 t/m 5 voldoende
6 t/m 8 goed
9 t/m 11 zeer goed
12 uitmuntend

11 en 12 punten worden alleen gegeven bij buitengewone vaardigheden van de hond, normaal gesproken is 10 punten het maximum.
Een hond die alle 5 vakken met een 10 afsluit kan 70 punten halen, 3 x 10 voor Zoeken, Voorstaan en Dresseerbaarheid en 2 x 20 voor Hazenspoor en Neus omdat deze dubbel tellen. Een hond die op de VJP meer dan 70 punten haalt heeft dus buitengewone prestaties geleverd.

De VJP wordt in het voorjaar georganiseerd en is open voor honden die in het fokjaar ervoor zijn geboren. Het fokjaar in Duitsland begint op 1 oktober en loopt tot 30 september.

Voorbeeld:

Geboren Proef in jaar Uitzondering
voor 1 oktober 2007 VJP 2008
na 1 oktober 2007 VJP 2009 Honden jonger dan 3 maanden mogen deelnemen aan de proef in 2008

Aan een VJP mag men 2 maal deelnemen, internationale proeven tellen hierbij niet mee.