Bringtreue-Prüfung

De Bringtreue (Btr) proef wordt afgenomen om te toetsen of de hond zeker is op het apport.
Gedurende deze proef moet de hond een vos apporteren die 2 tot 3 uur van te voren in dichte dekking is neergelegd.
De afstand tussen hond en vos is bij het inzetten van de hond minimaal 150 meter en de hond moet zelfstandig de vos opzoeken en direct apporteren. Het zelfstandig brengen uit zich in het niet mogen geven van een “Apport” commando. Normaliter zou een hond het commando “Zoek apport” krijgen; zoek om aan te geven dat hij moet zoeken en apport zodat hij weet dat hij het bij de voorjager moet brengen. Bij de Btr is het apport commando niet toegestaan en is het aan de hond om het naar de voorjager te brengen.