Verbands-Herbstzuchtprüfung

In de herfst van het tweede levensjaar moeten de honden laten zien hoe de erfelijke eigenschappen zich verder hebben ontwikkeld door training. Naast de erfelijke eigenschappen worden
de volgende onderdelen getoetst; Verloren brengen op haar- en veerwildsleep, waterwerk en gehoorzaamheid. Tevens wordt tijdens deze proef nogmaals het exterieur beoordeeld en wordt er
gekeken hoe de hond zich verder heeft ontwikkeld. Voor staande honden omvat de HZP elf vakken en duurt een hele dag.

De onderdelen van deze proef zijn:

Onderdeel Duitse term Factor
Hazenspoor Spurarbeit mit Hase 3
Neus nase 3
Zoeken Suche 2
Voorstaan Vorstehen 2
Dresseerbaarheid/samenspel met voorjager Fuhrigkeit 2
Arbeidsvreugde Arbeitsfreude 1
Waterwerk
    Verloren zoeken in water met veel randbegroeiing Verlorensuche im deckungsreichen Gewässer 1
    Stöbern met eend en zonder eend in water met veel randbegroeiing Stöbern m. Ente im deckungsreichen Gewässer 3
Verlorenbrengen van veerwild 150 meter Verlorenbringen von Federwild 1
Haarwild sleep 300 meter Haarwildschleppe zur Feststellung des sellbständigen Bringens 1
Stijl van brengen van haas of konijn, eend en haan of fazant Art des Bringens und des Ausgebens 1
Gehoorzaamheid Gehorsam 1

Vast te stellen is:

Onderdeel Duitse term Focus
Stijl van jagen Art des Jagens spoorluid, zichtluid, stom
Schotvastheid op water en land Schussfestigkeit
Algemeen gedrag Algemeines verhalten
Lichamelijke gebreken Korperliche Mangel

Net zoals bij de VJP worden bij de HZP punten gegeven, deze punten varieren van 0 to 12.

Punten aantal Omschrijving
0 onvoldoende
1 t/m 2 twijfelachtig
3 t/m 5 voldoende
6 t/m 8 goed
9 t/m 11 zeer goed
12 uitmuntend

11 en 12 punten worden alleen gegeven bij buitengewone vaardigheden van de hond, normaal gesproken is 10 punten het maximum.
Een hond die alle 11 vakken met een 10 afsluit kan 180 punten halen, 8 x 10 voor Arbeidsvreugde, Verlorenzoeken in water, veerwildsleep, haarwildsleep, stijl van brengen en gehoorzaamheid
en 3 x 20 voor Zoeken, Voorstaan en dresseerbaarheid omdat deze dubbel tellen en 1 x 30 punten voor Stöbern. Een hond die op de HZP meer dan 180 punten haalt heeft dus buitengewone prestaties geleverd.

Een hond mag twee maal aan een HZP deelnemen in zijn leven, de HZP wordt in het najaar georganiseerd.
Om mee te doen aan de HZP moet de hond in het voorgaande kalendarjaar geboren zijn of in het huidige jaar. Dus in principe tot 24 maanden, effectief zal het minder zijn omdat de meeste nesten niet aan het begin van het jaar geboren worden.