Duiven

Vandaag weer op de duiven geweest met Mo. Vroeg uit de veren en om 9 uur verzamelen in Duitsland. Deze keer werd er ook in alle aangrenzende velden gejaagd met als achterliggende reden dat de duiven goed op de vleugels zouden komen. Jammer genoeg stond er geen wind en daardoor wilden de blauwen niet echt vliegen. Ik zat net met Mo in de dichte dekking te wachten op een glimp van duiven, toen een tweetal lieftallige dames hun paarden in de wei voor mij los lieten lopen. Ik hou er niet van om in de buurt van paarden te jagen dus er zat niets anders op dan verkassen. Natuurlijk zag ik de hele tijd duiven vliegen op de plaats waar ik eerst zat en even zo natuurlijk kwamen ze niet even bij mij langs. Ik had in de auto nog wat lok duiven liggen en nadat ik deze had uitgestald op de stoppels voor mij duurde het niet lang voordat de eerste duif nieuwsgierig wat lager ging vliegen en op redelijke afstand bij mij langs kwam. Het schot was uit het geweer en het was weer even inkomen. Mo ging er als een speer vandoor en kwam van een koude kermis thuis toe hij in de gaten kreeg dat het plastic lokkers waren in plaats van verse duiven. Op de nieuwe stek stond ik niet zo verdekt opgesteld als op de eerst plek. Aangezien duiven goede ogen hebben zagen ze mij staan en vlogen dan de andere kant op. Tijd voor iets anders dus. Bij de lok duiven had ik ook nog twee camouflage netten en die heb ik voor mij in een aantal takken gehangen. Mo en ik waren nu praktisch onzichtbaar vanuit de lucht, nadeel was wel dat ik niet veel ruimte had om te schieten. Weer kwam er een duif langs en deze keer tekende de duif op het schot en kwam neer in een aangelegen bosje. Mo markeerde de plek waar de duif was geland maar vond niets op de plek. Het betrof hier een loper., een duif die niet dodelijk geraakt is maar niet meer kan vliegen. Mo zette zijn neus aan het werk en liep het spoor van de duif uit, de duif flapperde het weiland op en binnen een paar seconden kwam Mo met de duif in de vang naar de baas. Mo apporteerde de duif levend en het was aan de baas om dit dier zo snel mogelijk uit zijn lijden te verlossen. Dat lieve mensen is dus waarom een jager een goede hond nodig heeft! De tweede duif kwam eerst hoog over en besloot toch maar eens even te kijken wat daar op de grond allemaal te doen was. Deze keer viel de duif als een baksteen uit de lucht en na het commando “apport” bracht Mo deze duif keurig binnen. Het is bij twee duiven gebleven, duiven jagen is nou eenmaal hele andere koek. Het totale tableau telde 15 duiven, in vergelijking tot andere zaterdagen een matig resultaat. Zeker daar we met twee keer zoveel jagers waren.