Inschrijving DGStB


Vandaag hebben we het DGStB nummer voor Mo ontvangen. Naast het NHSB nummer 2535924 en het Zucht buch nummer 391/04 staat Morpheus nu ook te boek onder DGStB 55954.

Het DGStB is het Duitse gebruikshonden stamboek, een stamboek waar alleen honden in worden ingeschreven die een VGP of IVGP hebben behaald.

Een overzicht van het gehele nest is te vinden via M-Nest