De grote prijs Jan Coldewey

“Een ideale hond voor de jager is een hond die als staande hond functioneert vóór het schot, het wild vindt na het schot, die het spoor kan volgen bij de nazoek op grof wild, voldoet aan de eisen van dressuur en africhting en over een fraai exterieur beschikt.” C.J.Coldewey

Een vijfkamp voor de continentale staande honden, georganiseerd eens per vijf jaar, door de Continentale Staande Honden Vereeniging. De vijfkamp wordt, net als de VGP in Duitsland, over twee dagen gehouden.

De onderdelen bestaan uit:
1) Kampioenschaps apporteerwedstrijd met CAC
2) Kampioenschaps najaarsveldwedstrijd solo met CAC
3) Kampioenschaps zweetspoor 24 uur met CAC
4) KNJV Proeven C/B/A
5) Exterieurbeoordeling.

De laatste “Coldewey” was in 2012