Half augustus wordt ie pappa

Op 9 juni heeft Mo de Duitse Staande Langhaar teef Kamp. Heavens Hope Uit h. Vijfde Dingfpil (Puck) gedekt. Vandaag kwam het bericht dat de echo heeft uitgewezen dat Puck drachtig is en dat dus rond 12 augustus een, in mijn ogen, veelbelovend nest wordt geboren.

Uit dit nest zullen wij zelf een Reu houden.

Geinteresseerden kunnen zich wenden tot de familie van der Sluis, Kennel “Uit het Vijfde Dingfpil”.