VJP

Erstlings Führer auf dem VJP

De ervaringen van Ewart Nijburg en zijn duitse staande langhaar Morpheus vom Stockey

23 April dit jaar was het zover, voor de eerste keer in ons leven deelnemen aan de Verbands-Jugend-Prüfung (VJP) in Duitsland, in het Duits noemen ze zo iemand een Erstlings Führer.
Ik werd, samen met langhaar Morpheus, om 8 uur verwacht in Weeze, net over de grens.

We waren ’s ochtends vroeg vertrokken met flink wat kriebels in de buik, zowel Mo als Ik hadden eigenlijk geen flauw idee wat ons te wachten stond die dag. We hadden ons wel wat
laten voorlichten omtrent deze proef en de Nederlanders die we daar dan over spraken gaven aan dat het allemaal wel mee viel omdat er puur gekeken werd naar de aanleg van de hond.
Nou aanleg had Mo, dus dat zou dan wel goed komen.

Nog snel even een kopje koffie, de begroeting blazen, de groepen indelen en vervolgens in de auto om naar het toegewezen jachtveld te rijden alwaar de proef zou worden afgenomen.
Mo en ik waren ingedeeld in een groep van 3 honden, een van de mannen sprak een aardig woordje Nederlands en de ander was in het bezit van een broertje van Mo. Aardig getroffen dus!

De eindbestemming was Kevelaer en daar aangekomen mochten de honden, een voor een, even loslopen om een plasje te doen. De jachtaktes van de voorjagers werden gecontroleerd en ik
kon gelukkig zo aanschuiven omdat ik ook in het bezit ben van een Duitse jachtakte.

Controle van de hond (Feststellungen zu besonderen Verhaltensweisen)

Als eerste werd de hond gecontroleerd door de drie keurmeesters. Tatoeage nummer, gebit, ogen en lichaam. Er werden geen problemen geconstateerd en we kregen toestemming om verder deel te nemen.

Schotvastheid (Schußfestigkeit)

Vervolgens moest de schotvastheid worden vastgesteld, op verzoek van de keurmeester liep ik, met geweer en hond,
het veld op en maakte de riem van de hond los. Mo begon wat te zoeken en op verzoek van de keurmeester schoot ik een keer in de lucht, even later schoot ik nog een tweede maal
en de conclusie was dat de hond mooi schotvast was.

Hazenspoor (Spurarbeit)

Het volgende onderdeel was een belangrijk onderdeel van de proef, het uitwerken van een hazenspoor telt namelijk dubbel in het totaal. De voorjagers werden op linie gezet en moesten
met hond over mooi weiland uitdrijven, iedere keer dat er een haas opging moesten we zorgen dat de hond niet in staat was om het haas te zien wegrennen. Als de hond zou zien waar
het haas afging, zou hij immers op zicht kunnen gaan jagen in plaats van een spoor uitlopen. Het duurde niet lang of het eerste haas ging ervandoor, honden netjes afgeleid en de
eerste hond mocht het spoor uitwerken. Omdat het haas dichter bij mijn buurman was opgegaan mocht zijn hond dit spoor uitlopen. Niet veel later waren Mo en ik aan de beurt.
Mo werkte keurig het spoor, ging links waar het haas een haak had geslagen en volgde tot het punt waar het haas de weg was overgestoken. Even later kreeg Mo een tweede kans

om een spoor uit te werken en ook dit maal liet hij zich pas aan het einde tegenhouden door een verharde weg. De keurmeester was dik tevreden en verzocht mij de hond aan te lijnen.
Als de hond het haas over de weg gevolgd had was het een tien geweest opperde de keurmeester.

Hazenspoor: 9

Stijl van jagen (Art des jagens)

Het volgende onderdeel was het definitief vaststellen van de manier van jagen van de hond. We hadden al gezien dat Mo niet luid was op het spoor en nu moest nog vastgesteld worden
op Mo wellicht luid was op zicht. Er ging een haas op en Mo mocht deze keer het haas op zicht volgen, het duurde eventjes maar toen begon hij duidelijk luid te geven en verdiende daarmee de aantekening zichtluid.

Zoeken (Suche)

Het onderdeel zoeken wordt gebruikt om diverse andere zaken, zoals voorstaan, neus en dresseerbaarheid te beoordelen. De eerste hond in het groepje werd ingezet in een bietenveld,
de hond begon mooi te zoeken en het duurde niet lang voordat de hond keurig netjes ging voorstaan. Op dat moment bekroop mij een heel angstig gevoel, dat hadden Mo en ik nog nooit
gedaan! Mijn angst was gegrond, Mo zocht helemaal niet systematisch en miste daarom een fazant haan en een haas. Ik probeerde zo goed als ik kon de hond toch te laten flankeren, wat
het eigenlijk alleen maar erger maakte omdat Mo mij gewoon niet begreep en naast de voet ging lopen. Het was duidelijk dat de keurmeesters niet gecharmeerd waren van ons optreden.

Zoeken: 3


Voorstaan (Vorstehen)

Omdat Mo niet voorstond tijdens het zoeken moest het voorstaan ergens anders worden getoetst. In het bos kreeg Mo opnieuw de kans om het voorstaan te tonen en dat deed hij gelukkig ook, eerst stond hij keurig voor op een fazant hen en later op een mooie haas. Een prachtig moment overigens, want de hond keek mij met een schuin oog aan om zo te zeggen “baas, daar zit er een!”, het was net alsof ik een tekenfilm zat te kijken zo groot waren zijn ogen. De keurmeester was dik tevreden en beloonde het voorstaan met een tien.

Voorstaan: 10

Neus (Nase)

De neus werd beoordeeld met een 8 omdat de hond tijdens het zoeken een fazant en een haas had gemist, maar op het spoor en in het bos uitstekend werk had geleverd.

Dresseerbaarheid (Führigkeit)

Het gebrek aan samenwerking tijdens het zoeken had een litteken achtergelaten op de dresseerbaarheid. Mijn pogingen om de hond te laten flankeren hadden averechts gewerkt en werden door de keurmeester beoordeeld met een zesje.

Dresseerbaarheid: 6

De keurmeesters gaven hun eindoordeel en vroegen of er nog voorjagers waren die een onderdeel over wilden doen. Voor Mo en mijzelf had dat geen zin, we had het flankeren gewoon nog
niet geoefend en het opnieuw zoeken zou geheid hetzelfde resultaat opleveren. Dit was gewoon niet aan de hond toe te schrijven, maar aan een gebrek aan training.

We zijn die dag als een na laatste geëindigd met 53 punten, een mooi resultaat omdat we de proef behaald hadden maar tevens ook iets om van te balen omdat het niet weergaf dat de
hond wel degelijk aanleg heeft en eigenlijk tot de top behoorde. Ik heb die avond de VJP oorkonde in ontvangst genomen en mij stellig voorgenomen dat ik voor de HZP wel
precies zou weten wat er van ons verlangt werd en niet meer zou vertrouwen op meningen van mensen die het eigenlijk zelf ook niet weten.